Mediaackreditering

Alla förfrågningar kring media ackreditering  sänds till nedan angiven e-postadress

E-post press.strangnasams@gmail.com