Bli medlem i SAMS

Skicka ett e-post till sams.medlem@gmail.com med följande information
Namn:
Personnummer (10 siffror):
Mobilnummer:
E-postadress:
MC eller BIL
Vid familjemedlemskap ange uppgifter på samtliga i familjen.

Medlemsavgifter 2024
Junior: 160 kr (målsman medlem krävs)
Senior: 300 kr (18 år fyllda)
Familj: 500 kr (barn upp till och med 17 år)
Betalas in på BG: 5613-1394 eller swish 1230536219
Viktigt för dig med tävlingslicens!
För att undvika att din tävlingslicens spärras så skall din medlemsavgift vara erlagd senast 31/12.