SAMS styrelse

Ordförande      Peter Norman 
Kassör        Beatrice Björk
Sekreterare      Carolina Johansson