Mediaackreditering

Alla förfrågningar kring media ackreditering för Rallycross SM 29-30/4 sänds till nedan angiven e-postadress senast onsdag 26/4

E-post press.strangnasams@gmail.com