Bli medlem i SAMS

Skicka ett e-post till sams.medlem@gmail.com med följande information
Namn:
Personnummer (10 siffror):
Mobilnummer:
E-postadress:
MC eller BIL
Vid familjemedlemskap ange uppgifter på samtliga i familjen.

Medlemsavgifter 2024
Junior: 160 kr (målsman medlem krävs)
Senior: 300 kr (18 år fyllda)
Familj: 500 kr (folkbordförda på samma adress)
Betalas in på BG: 5613-1394 eller swish 1230536219

Träningsavgift MC
Årskort 1000:- (endast SAMS medlem)
150:- / gång (medlem)
200:- / gång (gäster)
Barn upp till 13 år 100:- (Guldhjälm)